بازدید هیات محترم نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اردبیل از دانشگاه پیام نور واحد گیوی بازدید هیات محترم نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اردبیل از دانشگاه پیام نور واحد گیوی و بررسی وضعیت اداری - آموزشی و عمرانی دانشگاه پیام نور واحد گیوی توسط ایشان طی بازدیدی که توسط هیات محترم نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اردبیل از دانشگاه پیام نور واحد گیوی بعمل آمد،تیم محترم نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اردبیل متشکل از : جناب آقای علیرضا حسین زاده جناب آقای دکتر حکم علی پور وجناب آقای اروج پور و جناب آقای احمد ساعدی ، به بررسی وضعیت آموزشی-اداری و عمرانی دانشگاه پیام نور واحد گیوی پرداختند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما