طی حکمی که از سوی دکتر افسر روحی صادر شد دکتر نجفی مسئول دانشگاه پیام نور گیوی منصوب گردید.

در این مراسم که معاونت دانشگاه پیام نور استان دکتر پور بشیر و مدیر نظارت و ارزیابی دکتر علائی حضور داشتند
از زحمات دکتر حکم علی پور
 قدردانی و  دکتر نجفی به عنوان مسئول جددید دانشگاه پیام نور گیوی منصوب گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما