جلسه بنیاد شهید شهرستان کوثر با دانشگاه پیام نور واحد گیوی در خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر طی جلسه ای که بنیاد شهید شهرستان کوثر با دانشگاه پیام نور واحد گیوی در محل دانشگاه پیام نور واحد گیوی در خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار کرد،دو طرف به بررسی وضعیت تحصیلی و مسائل و مشکلات پیرامون دانشجویان شاهد و ایثارگر پرداختند...
طی جلسه ای که بنیاد شهید شهرستان کوثر با دانشگاه پیام نور واحد گیوی در محل دانشگاه پیام نور واحد گیوی در خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار کرد،دو طرف به بررسی وضعیت تحصیلی و مسائل و مشکلات پیرامون دانشجویان شاهد و ایثارگر پرداختند...
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما