ارم
بازگشایی مجدد سایت سازمان سنجش برای ثبت نام در دانشگاه پیام نور قابل توجه متقاضیان تحصیل در دانشگاه پیام نور واحد گیوی(بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی) و سایر دانشگاههای پیام نور سراسر کشور:از روز شنبه مورخ 07/07/97 ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور واحد گیوی و سایر دانشگاههای پیام نور سراسر کشور از طریق سایت سازمان سنجش انجام می پذیرد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر