ارم
عملیات عمرانی دانشگاه پیام نور واحد گیوی با همکاری مسئولین شهرستان

 خاکبرداری اطراف ساختمان، تسطیح و زیبا سازی محوطه  دانشگاه پیام نور علیرغم کاهش شدید اعتبارات عمرانی، با همکاری و تعامل سازنده فرمانداری، اداره راه، اعضای شورای شهر و خیرین شهرستان در حال انجام می­باشد.

مسئول دانشگاه درخصوص پیشرفت کارها گفت: باتوجه به شروع سال تحصیلی جدید و استقبال از دانشجویان جدید الورود محوطه سازی باعث ایجاد انگیزه و شادابی محیط دانشگاه می­شود و امیدواریم با همکاری مسئولین شهرستان، عملیات عمرانی ادامه یابد.

وی در ادامه سخنان خود گفت: از لحاظ ارزش مادی برای کارهای صورت گرفته و مذکور، مبلغی در حدود ۴۰۰ میلیون ریال هزینه لازم بود. لازم میدانیم از همکاریهای صمیمانه روسا، کارکنان محترم ادارات و خیرین بزرگوار با دانشگاه قدردانی نماییم.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر