ارم
دیدار رئیس دانشگاه پیام نور واحد گیوی و شهردار شهرستان کوثر

در نشست رئیس دانشگاه پیام نور واحد گیوی با شهردار محترم اهم مطالب درخصوص جدول گذاری، آسفالت ورودی، ایجاد فضای سبز و درختکاری محوطه ۷ هکتاری دانشگاه با کمک شهرداری و تعامل دوطرفه مطرح بود. 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر