ارم
دیدار مدیر نظارت و ارزیابی استان با مسئول دانشگاه پیام نور واحد گیوی

دکتر علایی، مدیر نظارت و ارزیابی استان، در دیدار مسئول و کارکنان پیام نور گیوی بر پشبرد اهداف و برنامه‌های دانشگاه در جهت توسعه و تعالی علمی، فرهنگی، عمرانی و پژوهشی تاکید نمودند. وی در این دیدار خاطر نشان کرد: تقویت ارتباطات مراکز علمی در شهرهای کوچک با سایر ادارات و رسانه‌های جمعی در توسعه کمی و کیفی دانشگاه تأثیر گذار خواهد بود. رسانه‌ها و ارتباطات می‌تواند نقش خیلی سازگار و موثر را در میان مراکز علمی و مراکز اجرایی ایفا کند. در پایان این دیدار دکتر علایی از تلاشهای همکاران واحد گیوی در جهت جذب حداکثری دانشجو قدردانی نمودند.  

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر