ارم
تغییر تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور درنیمسال اول 98-97 ردیفردیف

به استحضار می رساند با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده، تغییراتی در تقویم آموزشی در تغییر محل آزمون، کارت آزمون و دریافت شناسه اطلاعات آزمونی دانشگاه (NP)، از سیستم گلستان صورت پذیرفته است.  

ردیف

موضوع

تاریخ

1

تغییر محل آزمون مقطع کارشناسی ارشد

29/08/97

08/09/97

2

تغییر محل آزمون مقطع کارشناسی

29/08/97

08/09/97

3

زمان دریافت کارت آزمون توسط دانشجو

20/09/97

25/10/97

4

دریافت فایل اطلاعات آزمونی (NP)

13/09/97

 

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر