ارم
تمدید زمان تعیین محل آزمون دانشگاه پیام نور

امكان انتخاب محل آزمون تنها در مراكزي كه ظرفيت خالي جهت برگزاري امتحانات دارند تا ساعت 24 روز يكشنبه مورخ 97/9/11در  سامانه گلستان تمديد شد.

همچنین دانشجویانی که اقدام به تغییر محل آزمون می کنند، جهت اطمینان از ثبت درخواست، از طریق رویت کارت آزمون – گزارش 428 سامانه گلستان- محل آزمون خود را کنترل کنند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر