ارم
بازدید معاون اجرائی و مدیر نظارت و ارزیابی استان از روند برگزاری امتحانات پاین ترم

همزمان با شروع امتحانات پایان ترم نیم‌سال اول 98-97 معاون اجرائی و مدیر نظارت و ارزیابی استان با حضور در جلسه امتحانات دانشگاه پیام نور گیوی از روند برگزاری امتحانات بازدید کردند.

قاسم‌زاده، مسئول دانشگاه پیام نور گیوی با بیان اینکه سعی شده است همه امکانات لازم به منظور برگزاری هر چه بهتر امتحانات فراهم شود؛ گفت: «یکی از رسالت‌های مهم علمی و فرهنگی در دانشگاه برگزاری منظم و سالم امتحانات است و همگان موظفند تا در این راستا برنامه‌ریزی دقیق و همه جانبه‌ای انجام دهند.

فرزانه، معاون اجرائی استان در این بازید با تشکر از زحمات عوامل اجرایی، روند برگزاری امتحانات را مطلوب دانست و بر برنامه‌ریزی دقیق و منظم در برگزاری  همه آزمونهای دانشگاه تاکید کرد و افزود: آموزش یکی از مهم‌ترین ارکان آموزش عالی و دانشگاه است و برگزاری سالم، منظم و باکیفیت امتحانات اعتبار علمی آن دانشگاه را افزایش می‌دهد.

علایی، مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه در حاشیه این بازدید گفت: با توجه به اینکه امتحانات آبروی دانشگاه می‌باشد، از همه توان خود و ظرفیت‌های موجود جهت هرچه بهتر برگزار شدن امتحانات استفاده کنید. در این بازدید علایی، ضمن ارزیابی کیفیت برگزاری امتحانات، بر لزوم رعایت قوانین و مقررات آموزشی توسط دانشجویان و ایجاد آرامش، نظم و انضباط  توسط مسئولین برگزار کننده امتحانات تأکید کرد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر