ارم
پذیرش دانشجو در پیام نور گیوی در سال1398

با تلاش و پیگیری چندین روزه مسئولین از طریق سازمان سنجش ، وزارت علوم و سازمان مرکزی پیام نور پذیرش دانشجو در سال 1398 برای پیام نور گیوی فعال و دانشگاه پیام نور گیوی در سال 98 اقدام به پذیرش دانشگاه خواهد کرد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر